Mocht u een klacht hebben, dan adviseren wij u hierover in gesprek te gaan met betrokkene(n) van onze praktijk. U kunt aangeven waar u niet tevreden over bent. Voor de betrokkene(n) is het belangrijk te weten dat u niet tevreden bent en de betrokkene(n) krijgt zo de gelegenheid om het probleem samen met u op te lossen.

Is uw klacht na bovenstaande acties niet opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris Mevr. Klomp. Hiervoor dient u gebruikt te maken van het onderstaande klachtenformulier.

Klachten

Toestemming(Vereist)
Hierbij geef ik toestemming dat de klachtenfunctionaris, indien nodig, de voor deze klacht relevante informatie van mijn patiëntendossier in mag zien.
Pricacy verklaring(Vereist)
Door de gegevens in te vullen, verleent u ons toestemming om de door u verstrekte gegevens te verwerken.

Onze klachtenregeling met procedure en protocol, alsmede de privacyverklaring die we hanteren is op te vragen bij klachtenfunctionaris Mevr. Klomp: klachtennzb@gmail.com.